FMA logo

Tordas

FMA szerzetes közösség Pesthidegkút

Aktivitások

  • Általános Iskola
  • Oratórium

A Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2018. szeptember 1-jétől került a Don Bosco Nővérek fenntartásába. Nem is tudva akkor még, hogy 1964-ben Csupor Zoltán szalézi szerzetes papként kapott itt plébánosi kinevezést, aki haláláig itt élt, híres gyűjtő és kutatómunkája máig megtekinthető a Gödöllői Városi Múzeumban. Csupor atya imáit, a szalézi lelkiség magvait elvető jelenléte talán a mi megérkezésünket is irányította, hiszen mikor a Don Bosco Nővérek magyarországi jelenlétének 80. évfordulója alkalmából Rómából meglátogatott bennünket Madre Yvonne rendünk generális elöljárója, arra sarkalt bennünket, hogy itt az idő, ne csak óvodáink legyenek, hanem iskoláink is.

Akkoriban a martonvásári katolikus óvoda átvétele kapcsán kerestek fel bennünket, és bár az a kezdeményezés hamar elvetésre került, mégis tekintetünk a közeli tordasi iskolára terelte. Kosaras Péter Ákos igazgató vezetésével értékeiben és szemléletében hozzánk nagyon közel álló iskolát fedeztünk fel, majd egyre jobban megismerkedve a pedagógusokkal, kellő nyitottságra találtunk egy közös jövő felé. Polgármester úr és a helyi katolikus közösség, a szülők támogatásával átvettük az iskolát. Az iskola apostoli szolgálatát a pesthidegkúti rendházból Egyházy Kata nővér, majd Kovács Kati nővér látja el.

Az intézmény hagyományőrző tevékenysége, a népszokások felelevenítése, a keresztény értékrend a helyi társadalom közösségépítésében jelentős szerepet tölt be. 2023-ra 298 fős gyermeklétszámmal folyik az oktatás – nevelés. A művészeti iskola tanulói rendkívül eredményesen szerepelnek a helyi, a területi, a megyei és országos művészeti versenyeken is. A magyarságtudat fejlesztése, a hagyományápolás, az identitás kialakítása, az intézmény nevelő-oktató munkájának fontos része.

Minőségi szakmai munka, kiváló pedagógusok összmunkája, immár Balogh Zoltán igazgató úr kíséretében hozza ki a legjobbat a gyerekekből, rendkívül jó eredményeket érnek el országos szinten is. Iskolánkba és oratóriumunkba is nagy számban érkeznek gyerekek a környező településekről.

2018 szeptember 1-je óta a szalézi lelkiség mind jobban kiteljesedik egyre több és több családhoz elérve, illetve magával ragadva egyre inkább a pedagógusi szíveket. A helyi ifjúsági közösség is fejlődésnek indult a még 2018-ban elindított évközi és nyári oratóriumokkal, hatalmas az érdeklődés, munkánkat már több mint 16 animátor fiatal segíti, akikben tovább él a missziós tűz és 2023-ban már mély szegénységben élő borsodi településen oratóriumot tudtak szervezni a helyi gyerekek nagy örömére. Jelenleg Tordason épül a negyedik magyarországi rendházunk.

(Élet)képek

Segítő Szűz Mária Kollégium és FMA szerzetes rendház Eger

ELÉRHETŐSÉGEINK

Címünk: 2463 Tordas, Köztársaság utca 1.

E-mail: egyhazyfma@gmail.com