FMA logo

Küldetés

Oratórium

Az oratórium négy alappillére:
Ház – amely befogad és otthont ad,
Iskola – ami az életre nevel és bővíti a tudásunkat, 
Plébánia – amely evangelizál, ahol megerősödhetünk hitünkben,
Udvar – ahol barátokként vidáman együtt lehetünk és lehetőség van a szabadidő értelmes eltöltésére.

Mindegyik házunkban fontos szerepe van az oratóriumnak, ahol a gyermekek és a fiatalok megélhetik a szerető, befogadó és családias közösséget. Minden szombaton nyitva állnak az oratóriumaink, ahol értékekkel megtöltve élhetik meg a szabadidejüket a hozzánk betérő fiatalok. Gyermekként megtapasztalhatját a játék és a közösség örömét, fiatalként pedig a kisebbek szolgálatát, a jókedv mellett a
tanúságtétel és a szolgálat örömét.

Öt oratóriumot vezetünk Magyarországon:

Budapest – Pesthidegkút
1029 Budapest, Templom köz 1
Oratóriumvezető: Gamon Ewa nővér és Bársony Réka nővér
e-mail: gamonewa@gmail.com

Eger
3300 Eger, Malom u. 11.
Oratóriumvezető: Medgyessy Zsófi nővér
e-mail: sophiemedgyessy@yahoo.com

Maklár
3397 Maklár, Templom tér 29
Oratóriumvezető: Paduraru Ágnes nővér
e-mail: aghipadur@yahoo.it

Mogyoród
2146 – Mogyoród, Dózsa György út 39
Oratóriumvezető: Egyházy Katalin nővér és Nagy Ágnes nővér
e-mail: n.agnesfma@gmail.com

Tordas
2463 Tordas, Köztársaság út
Oratóriumvezető: Kovács Katalin nővér
e-mail: katalinkovacsfma@gmail.com

Hittan

Evangelizációs tevékenységünk szíve, hogy Krisztust hirdetjük különböző pasztorális területeken, legfőképpen a katekézisben, segítve így a hit érlelődését, a kultúrába és az életbe való beilleszkedést. Fontos számunkra, hogy Istenhez vezessük mindazokat, akikkel kapcsolatban állunk. Ezt a hitoktatásban tudjuk megélni a legjobban. Minden korosztályhoz eljutunk általa és mindenkinek a maga szintjén segíthetünk, hogy egyre mélyebb és személyesebb kapcsolatba léphessen a minket szerető Istennel. Fontos számunkra, hogy a szentségek vételének lényegét megértessük és megszeretessük minél több ránk bízottal, hogy mindennek a kegyelmei minél több ember életét gazdagíthassák.

Mindegyik házunkban, óvodánkban vagy iskolánkban, a hozzánk tartozó plébániákon bekapcsolódunk az iskolai és a plébániai hitoktatásba, a szentségfelkészítésekbe, mert hisszük, hogy ezzel a küldetésünkkel sokaknak tudunk segíteni egy személyes, hiteles és tanúságtevő élet megélésére mai világunkban. 

Iskola és óvoda

Don Bosco azt mondta: “Ha az életedet valami nagyon jónak és nemesnek akarod szentelni, valami szentnek, sőt isteninek, akkor neveld az ifjúságot.” Az ifjúság nevelése, már a családokban kezdődik, de az óvodában és az iskolában folytatódik. Hisszük, hogy Isten ránk bízza azokat a gyermekeket, akikkel óvodáinkban és iskoláinkban foglalkozhatunk. Feladatunk és egyben küldetésünk, hogy a gyermekeket megismertessük Istennel, segítsük őket a vele való személyes kapcsolatra és arra, hogy az életüket jól és értékek között éljék. Intézményeinkben olyan nevelési módszert alkalmazunk, amely segíti a harmonikus, alkalmazkodó, békeszerető és elfogadó személyiséggé válást, ami működésbe hozza és erősíti belső erőforrásait, hogy így felnőve “jó keresztényekké és becsületes állampolgárokká váljanak”.

Don Bosco Nővérek Nevelési-Oktatási Intézményfenntartó (NOIF)

Fenntartó vezetője: Beatrice Romani FMA és Egyházy Katalin FMA nővér
Fenntartó címe: 1028 Budapest, Zárda utca 2.
Fenntartó telefon: +36-1-397-4870

Intézményünk fenntartásában két óvoda és két általános iskola működik:Intézményünk fenntartásában két óvoda és két általános iskola működik:

Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda
2146 – Mogyoród, Dózsa György út 39.
+36 30 542 9461, +36 30 542 9463
e-mail: szalezi.ovoda@gmail.com
https://www.lauravicunaovi.hu

Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája
Cím: 1028 Budapest, Templom u. 7.
Telefonszám: +36 1 709-5517
E-mail cím: dbnszentcsalad@gmail.com
http://www.dbnovoda.hu

Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
2463 Tordas, Köztársaság út 1.
Telefon: 06-22-467-532
E-mail: iskola.tordas@gmail.com
http://iskola.tordas.hu

Maklári Szent István Általános Iskola
3397 Maklár, Templom tér 29
tel. +36 20 283 6499
e-mail: maklarisk@istvan-maklar.edu.hu
https://istvan-maklar.edu.hu

Egyetemi kollégium

Don Bosco, a fiatalok barátja és tanítója, három pillérre alapozta nevelési tevékenységét: Ésszerűség, vallás és jóság – ezen három együttes művelését ajánlotta, hogy általuk elérhessük a megálmodott célt: „a fiatalok elkísérését, hogy jó keresztények és becsületes állampolgárok legyenek”.

Hisszük, hogy nem csak a kis gyermekek felé van küldetésünk, hanem a fiatalok felé is, hogy segítsük őket megélni a keresztény értékeket a mai világunkban, társként szegődjünk melléjük az élet értelmének keresésében, a mindennapi problémáik megoldásában, hogy családias légkörben élhessék meg kollégiumunkban a mindennapjaikat. Don Bosco álmát szeretnénk folytatni az egyetemi kollégiumunkban is, hogy a fiatalok sose érezzék magukat egyedül és mindig találjanak egy feléjük érdeklődő, szerető és elfogadó közösségre.

A Don Bosco Nővérek Magyarországon egy egyetemi kollégium működtetnek, Egerben.

Segítő Szűz Mária Egyetemi KollégiumSegítő Szűz Mária Egyetemi Kollégium
3300 Eger, Malom u. 11.
Telefonszám: +36-36-410-998
E-mail: sszm97@gmail.com
https://www.segitoszuzmariaegyetemikollegium.hu

Szalézi munkatársak

A szalézi munkatársak olyan katolikusok, akik Bosco Szent János szellemében élik meg az evangélium üzenetét, miközben a világban élnek. Lehetnek egyedülállók, vagy házas laikus férfiak és nők, vagy egyházmegyei papok, akik a fiatalok jólétének szentelik magukat, és Don Bosco szalézi szelleme által vezérelve élnek. Általában a szalézi munkatársak egy helyi szalézi iskolához, plébániához vagy ifjúsági központhoz kapcsolódnak. Az együttműködők egy része közvetlenül a szalézi központokban dolgozik, míg mások a plébániáikban vagy más szolgálattal segítik az ifjúságot. Vannak olyanok is, akik csak egyszerűen a szalézi lelkiségről tesznek tanúságot a munkahelyünkön, vagy a családjukban. A szalézi munkatárs elkötelezettségének lényege, hogy jó keresztényként és jó katolikusként élje az életét. A szalézi munkatárs evangéliumi életmódot folytat, részt vesz az Egyház küldetésében, és tanúságot tesz Jézus szeretetéről főleg a fiatalok előtt.

Vides

A VIDES egy nemzetközi mozaik szó, (Volontariato Internazionale Donna Educazione e Sviluppo = Nemzetközi Önkéntesek a Nevelésért, Nőkért és a Fejlődésért). A teljes név jól kifejezi céljainkat, melyek közül a legfontosabb: elősegíteni Don Bosco Megelőző pedagógiai Módszere szerint, a fiatalok felelősségvállalását a nevelés területén.

A helyi önkéntesek az itthoni oratóriumokban kapcsolódnak be a munkába, a nemzetközi önkéntesek pedig más országban élő szalézi nővérek fiatalok közötti munkáját segítik.

VIDES MAGYARORSZÁG Alapítvány
Székhelye: 1029 Budapest, Zárda utca 2.
Bejegyzés: 01-01-0012913
Adószám: 19239084-1-41
Bankszámla: OTP Bank Nyrt, 11705015-21457122
Elérhetőség: vides.hungary@gmail.com

https://vides.hu