FMA logo
Musical a Don Bosco Nővérekről

Ifjúságpasztoráció

Intézményünk egyik fő tevékenysége az ifjúságpasztoráció. Célunk, hogy a fiataloknak segítsük megismerni Istent és elvezessük őket a Vele való személyes kapcsolatra, hogy felismerhessék mi Isten álma az Ő életükben. Segítjük őket, hogy felelősséget vállaljanak fejlődésükért, és olyan érett személyiséggé váljanak, aki képes helyes ítéletalkotásra, szabad döntéshozatalra és a testvérek szolgálatára.

Szalézi Ifjúsági Mozgalom logó

Különös figyelemet fordítunk a fiatalok személyes elkísérésére; lehetőséget adunk számukra, hogy a személyes Istennel való kapcsolatuk által a rájuk bízott fiatalokat is Istenhez vezessék. Bevonjuk őket a Szalézi Ifjúsági Mozgalom (SZALIM) tevékenységeibe, ahol megtapasztalhatják mi is az az önkéntesség, hogyan is tevékenykedhetnek a mindennapokban Isten dicsőségére. Ezáltal megélhetik a missziót, ott ahova Isten hívja őket a mindennapokban, hogy társként legyenek a gyermekek mellett a hit és az emberi értékekben való növekedés útján. Isten ma is arra hív bennünket, hogy tovább éljük mindazt, amit Bosco Szent János és Mazzarello Szent Mária is megéltek a rájuk bízott fiatalok körében.

„Ha az életedet valami nagyon jónak és nemesnek akarod szentelni, valami szentnek, sőt isteninek, akkor neveld az ifjúságot.”

Don Bosco