Szent Család Óvoda

A Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája 1996-ban nyitotta meg kapuit. A szülők és gyerekek nagy örömére jelenleg 4 csoporttal működik, több mint 100 gyerek jár ide.

 

Pillanatképek az óvodából:

 

 

- A Krisztus-központúság, ahol minden gyermek a pasztorális munka központjában áll.

 

- A gyermek-központúság, mely elősegíti a gyermek keresztény önmegvalósítását, egyéniséggé válását.

Szalézi szellemben, családias szellemben, derűs légkörben nevelünk az élet szeretetére, bizalommal és szeretettel segítve fejlődésüket.

„Sok türelemmel kell törekednünk egy olyan nevelésre, amely során megtanuljuk, vagy újra tanuljuk a sokféle emberi örömet – amelyet a Teremtő életutunkon számunkra tartogat – a ma egyszerűségében felismerni és élvezni.” Don Bosco

- A szalézi nevelői közösség tagjai kézen fogva, Don Bosco szellemében, Megelőző Módszerével, a Jó Pásztor stílusában, a hitből fakadó bizalom légkörében munkálkodnak a gyermekekért, figyelve Jézus szavát és Mazzarello Szent Mária tanácsait:
„Ahol ketten, vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt 18, 20),

„Éljetek az Atya szeretetteljes tekintete alatt!” „Legyetek mindig vidámak!” Mazzarello Szent Maria

Követve Don Bosco lelkiségét meghatározó elveket: „Minden fiatalban van egy pont, amelyen keresztül megnyerhető a jó ügy számára, minden nevelőnek elsőrendű kötelessége a szívnek ezt az érzékeny pontját megtalálni és használni.”

Honlapunk: http://www.dbnovoda.hu/