Kitárt ablak, kitárt szív – Mazzarello Szent Mária ünnepén

Kategória: Elmélkedések

Május 13-án közösségünk társalapítóját, Mazzarello Szent Mária Dominikát ünnepeljük. Élete személyes példával szolgál nekünk is mind a mai napig. Életszentségének titka pedig Krisztusra figyelő nyitott szívében rejlett.
Mária 10 éves korától a mornese-i Valponasca majorságban élt. Hétköznapjait kitöltötte a ház körüli munka, a szőlő gondozása, testvéreinek terelgetése, de mindig volt ideje a katekizmus tanulására, a barátaival való együttlétre is. Mindenhez erőt, kitartást, értelmet és örömöt Istennel való kapcsolata adott számára. Mária örömmel látogatott el minden reggel a szentmisére, annak ellenére, hogy hajnalok hajnalán kellett útra kelnie a hosszú dimbes-dombos úton, hogy elérkezzen a templomhoz. Szívesen ellátogatott volna többször is, hogy köszöntse a Tabernákulumban jelenlévő Jézust, de erre munkája közepette a nap folyamán nem igen adódott lehetőség. De a nyitott szív leleményes a szeretet legapróbb gesztusaira is. Kicsiny falusi házukban, az emelet ablakából kitekintve éppen a templom tornyára lehetett látni – a tornyot, ami a köztünk maradt és velünk élő Isten jelenlétére és valóságára hívja fel a figyelmet. Mivel tudta, hogy Pestarino atya híveivel minden este közösen imádkozza a vesperást, úgy döntött, hogy az ablakhoz ülve, a templom felé tekintve fog becsatlakozni az imádságba, hogy így találkozhasson Jézussal.
Máriában már fiatal leányként is tudatosult életünk lényege és értelme: amit teszünk Jézussal és Jézusért tenni. Így volt ereje hajnalban kelni, volt ereje naphosszat dolgozni a szőlőben. Mégis, még a munka közepette sem felejtette el a leglényegesebbet, az Istennel való személyes találkozást, az imádság mindent megalapozó, életet adó és megtartó erejét. Szüksége volt erre a találkozásra, és nekünk is szükségünk van az Istennel való találkozásra – ha felismerjük, ha nem, szívünk legmélyéből mind erre vágyakozunk. Hagyjuk-e ezt a vágyat kibontakozni? Belegondolunk-e, hogy Isten is milyen mélyen vágyja a velünk való találkozást?
Kérjük Mazzarello anya közbenjárását, hogy olyan nyitottsággal tudjuk élni hétköznapjainkat Isten felé, ahogy ő a kitárt ablaka mellett imádkozott. Hogy szívünket tudjuk úgy kitárni, ahogy a valponascai ablak nyílt meg Krisztus felé. A tiszta szív szeretete, látása, a kötelezettségek lelkiismeretes végzése, a derűvel teli szolgálat mind ebből fakad: nyitott szívvel keresni Istent és az Ő akaratát, nyitott szívvel hallgatni Őt, nyitott szívvel együtt lenni Vele életünk minden napján.