Szűz Mária, Isten Anyja Ünnepe

Kategória: Elmélkedések

Lk. 2,16-21
A pásztorok gyorsan útra keltek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket.  Miután látták, az ezen gyermekről nekik mondottak alapján ismerték fel. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok beszédén. Mária meg mind emlékezetébe véste szavaikat és szívében egyeztette. A pásztorok hazatértek, dicsőítették és magasztalták az Istent mindenért, amit csak hallottak, és úgy láttak, ahogy tudtul adták nekik.
Amikor eltelt a nyolc nap és körülmetélték, a Jézus nevet adták neki, ahogy az angyal nevezte, mielőtt még a méhben megfogamzott volna.

Szűz Mária minden ember „égi édesanyja” és mindnyájunk példaképe. Isten üzent Szűz Máriának Gábor angyal szavával, majd József, a pásztorok, Simeon és Anna asszony által. Szűz Mária felfigyelt Isten üzenetére, elfogadta azt, szívében őrizte, el-elgondolkodott rajta és ez szerint alakította az életét; sőt engedte, hogy a jó Isten átalakítsa az életét Ő pedig teljes módón befogadta a jó Istent az életétben s teljesítette Isten Szent akaratát mindenben.
Isten sokszor és különféle formában közli velünk is akaratát. Készek vagyunk-e mi is hívő lélekkel fogadni és teljesíteni a Mennyei Atyánk minden kívánságát? Készek vagyunk befogadni az életünkben Istent és vele együtt élni?