Szent Család Vasárnapja

Kategória: Elmélkedések

Evangélium Szent Lukács Könyvéből (Lk 2,41-52)
41Szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. 42Amikor tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. 43Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei tudták volna. 44Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, mentek egy napig, és keresték a rokonok és ismerősök között. 45Amikor nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy keressék. 46Három nap múlva akadtak rá a templomban, ott ült a tanítók közt, hallgatta és kérdezgette őket. 47Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. 48Amikor meglátták, csodálkoztak. Anyja így szólt hozzá: „Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, atyád és én szomorúan kerestünk.” 49Ezt felelte: „De miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?”50Ám ők nem értették meg ezeket a hozzájuk intézett szavakat. 51Velük ment hát, lement Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében. 52Jézus meg gyarapodott bölcsességben, korban, s kedvességben Isten és az emberek előtt.

Isten előkészítette Máriát és Józsefet, hogy Jézus életének első lépéseit kísérjék, ennek ellenére mégis nyugtalanok és értetlenek. Valahogy úgy, miként mi is, oly gyakran nem értjük Istent!
Minden élőlény egy nagy titok! A szenvedés, mely az emberi lét magányából ered, csak a hitben nyeri el a békét, ha megéljük, hogy Istenben van életünk! Testvérek vagyunk, mert mindnyájunkat szeret az Isten. A szeretet, amely minket összeköt, nem törli el egymástól való különbségünket, hanem megerősíti, s kiemeli egyéniségünket, ami eredeti bennünk van. De csak az Istentől kiinduló szeretet tudja a szívünket efelé irányítani.
Mária és József nem értette teljesen, amit Jézus mondott vagy cselekedett. De hitben és szeretetben elfogadták, hogy Jézus élhesse küldetését. Mária és József, a hitük sötétségében való részvétel révén részesedtek belőle.
Mekkora lecke számunkra! Amikor nem értjük embertársunkat, akkor meg kell tanulnunk, elfogadnunk Őt!  Csak ilyen hozzáállással tapasztalhatjuk, hogy Istennél minden lehetséges!

A Szent Családhoz hasonlóan a családjainkban is nehézségekkel küszködünk, s szeretetben, csendben hordozzuk. Nem egyszer úgy érezzük, hogy erőnk fogytán van. De Urunk, Te vagy minden élet forrása, lépj be az otthonainkba!