ADVENT 3. VASÁRNAPJA

Kategória: Elmélkedések

Evangélium Szent Lukács könyvéből   Lk 3,10-18

Hogyan készülünk a MEGVÁLTÓ eljövetelére?
Amikor Keresztelő János, bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte: „Mit tegyünk hát?” 11„Akinek két ruhája van – válaszolta –, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs. S akinek van mit ennie, ugyanígy tegyen.” 12Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, 13s így szóltak hozzá: „Mester, mit tegyünk?” Ezt felelte nekik: „Ne szedjetek be többet, mint amennyi meg van szabva.” 14Megkérdezték a katonák is: „Hát mi mit tegyünk?” Nekik így felelt: „Ne zsaroljatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg zsoldotokkal.” 15A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. 16Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel keresztellek benneteket. De jön nálam erősebb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekben és tűzben fog benneteket megkeresztelni. 17Szórólapátja már a kezében, hogy rendet teremtsen szérűjén, a búzát csűrébe gyűjtse, a pelyvát meg olthatatlan tűzzel elégesse.” 18És még sok mással is buzdította a népet, így hirdette nekik az örömhírt.Keresztelő János bűnbánatra és megtérésre hívja fel a nép figyelmét. Ez teremti meg ugyanis a kiengesztelődést Istennel és az emberekkel. Lelki megújulásunknak azonban tettekben is meg kell mutatkoznia: mindenben igyekezzünk teljesíteni Isten akaratát, felebarátaink iránt pedig legyen meg bennünk az őszinte jóakarat és szeretet. És ha szeretni tudnunk, és ha úgy élünk, hogy szerethetőek legyünk, akkor minden csak JÉZUST sugározza! Amen!