KERESZTELŐ SZENT JÁNOS ÜNNEPÉRE

Kategória: Elmélkedések

Azután eljött az ideje, hogy Erzsébet szüljön; és fiút szült. Meghallották szomszédai és rokonai, hogy az Úr nagy irgalmasságot cselekedett vele, és örvendeztek vele együtt. Történt pedig, hogy a nyolcadik napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak nevezték. De az anyja így szólt: ,,Semmiképpen sem, hanem Jánosnak fogják hívni.’’ Erre azt mondták: ,,De hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így neveznének.’’ Intettek tehát apjának, hogyan akarja őt nevezni. Ő pedig írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá: ,,János a neve.’’ Mindnyájan elcsodálkoztak. Erre azonnal megnyílt a szája és a nyelve, megszólalt, és magasztalta az Istent. Félelem szállta meg összes szomszédjukat, s ezen dolgoknak elterjedt a híre Júdea egész hegyvidékén. Mindannyian, akik hallották, a szívükbe vésték ezt, és kérdezték: ,,Mi lesz ebből a gyermekből?’’ Mert az Úr keze volt vele. A gyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, és a pusztában volt addig a napig, amíg nyilvánosan fel nem lépett Izraelben. (Lk 1,57-66.80)

Keresztelő szent János születését ünnepeljük. Rajta kívül, csak Szűz  Mária születése napját ünnepli az Egyház. Jelentőségét mutatja, hogy még a vasárnapot is felülírja a liturgiában. Nem véletlen ez a rendkívüli tisztelet!

Vannak emberek, akikre büszkén feltekint az emberiség. Keresztelő János minden bizonnyal ilyen:  már kisgyermekként arra hívatott,  hogy próféta legyen, kényelmetlen küldetését oly annyira komolyan vette, hogy az Istent kereső népnek irányát mutatott.

Mennyire hiteles lehetet a szava, ha sok ezer ember követte a pusztába, hogy a hallgassák. Ma is sokan éhezik  és szomjúhozzák a Végtelent. Amit a szívünkben fogadunk, azok a Szavak ösztönözzenek bennünket, döntéseinkben. Ám mégis sokkal gyakrabban, olyan szavakra figyelünk, amelyek nem hitelesek, boszorkányságok.
A minden emberben meglévő boldogság vágyat, amit szívünkben hordozunk, a jelen társadalom a pénzügyi rendszerben próbálja megtalálni. Nem a pusztába kiáltó szóra vágynak. Pedig csak egy számít! Az Úr Szava, akinek Szavát hordozta Keresztelő Szt. János, szavával  Isten dicséri.
Keresztelő szent János születése abban is megerősíthet, hogy Isten ma is küld előfutárt, aki rámutat Fiára. Nekem is, mindannyiunknak ezt a feladatot adja. Ehhez megadja a szükséges kegyelmi erőt is.
Keressük bátran az alkalmat, a lehetőséget, hogy Jézusról tanúságot tegyünk környezetünkben, a világban!
Istenünk! Te az idők teljességében Keresztelő Szent János által utat készítettél nekünk szent Fiadhoz, és Fiad által magadhoz. Add, hogy mindig az evangélium útján járjunk, és embertársainkat is elvezessük tehozzád! Krisztus, a mi Urunk által.