KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE: ÚRNAPJA

Kategória: Elmélkedések

Jézus az utolsó vacsorán saját testét és vérét adja apostolainak.

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Mk 14,12...26

A kovásztalan kenyerek első napján, amikor a húsvéti bárányt szokták áldozni, így szóltak hozzá tanítványai: „Hol akarod megenni a húsvéti vacsorát, hol készítsük el?” 13Jézus elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik: „Menjetek a városba, és ott szembejön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz; kövessétek őt, 14és ahova bemegy, mondjátok meg a házigazdának, hogy a Mester ezt üzeni: Hol van a szállásom, ahol tanítványaimmal együtt megehetem a húsvéti vacsorát? 15Ő majd mutat nektek egy nagy emeleti termet berendezve, készen: ott készítsétek el nekünk a vacsorát.” 16Elindultak tehát a tanítványok, és bementek a városba; itt mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát.  22És amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott, és megtörte, odaadta nekik, és ezt mondta: „Vegyétek, ez az én testem.” 23Azután vette a poharat, hálát adott, odaadta nekik, ittak belőle mindnyájan, 24és ezt mondta nekik: „Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik. 25Bizony, mondom néktek, hogy nem iszom többé a szőlőtő terméséből addig a napig, amikor újat iszom az Isten országában.”
26Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az Olajfák hegyére.

A köztünk jelenlevő Jézus az Egyház legnagyobb kincse. Az oltárszekrényben őrizzük, Úrnapján azonban megmutatjuk a világnak is. Az úrnapi körmenetben nagy tisztelettel vegyük körül őt. Ezzel mutassuk meg hitünket, hálánkat és szeretetünket. A szentmisében különös odaadással kapcsolódjunk bele mi is Krisztus áldozatába !