Advent 4. vasárnapja

Kategória: Elmélkedések

Mt 1, 18-24

  Jézus Krisztus születése így történt:
    Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől.''
Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott:
        Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül,
        és az Emmánuel nevet adják neki,

ami azt jelenti: „Velünk az Isten”.
    Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét.


József igaz ember volt.

    Mária pedig egy egyszerű fiatal lány. El tudjuk képzelni mennyi kérdés lehetett a szívében, talán egy kis félelem is: Mi lesz ezután?
S ott van József, aki szereti Máriát, de most úgy érzi átverték, megcsalták. Állandóan ezen töpreng, s mert Ő jó és igaz, nem akar Máriának fájdalmat okozni, főleg nem a halálát, ahogy ezt a zsidó törvények megkövetelnék. Ilyenek az igazak. Számukra a legfőbb törvény a szeretet.
Ekkor lép színre az Úr angyala, aki a Szentlélektől fogant Életről beszél. József nem tesz fel kérdéseket („Mégis hogyan?”, „Ki az a Szentlélek?”, „Mi a csuda!?”). Hallgat, mert a szíve kész arra, hogy meghallja Isten szavát; arra, hogy végrehajtsa az Ő akaratát.
Magához veszi Máriát.
Ők ketten igazán szegények mindenben -  kivéve a szeretetet.
József, aki nem vér szerinti apja Jézusnak, mégis apává válik, mert szeretni fogja Őt, nevelni, megtanít Neki egy mesterséget, megtanítja álmodni és hinni a szeretetben…

    Figyelem! :) Nem elég csak elmélkedni ezekről az eseményekről. Mindez életté kell, hogy váljon! Az Úr angyala, aki üzeneteket hoz, ott van mindenkiben, akivel találkozunk, és az Úr szava ott van az Igében, az Evangéliumban. Nyissuk meg a fülünket és a szívünket, hogy meg tudjuk Őt hallani, s így napról-napra jobban hasonlítsunk Józsefhez és Máriához, akik elsőként fogadták be Jézust!