Mindenszentek ünnepe

Kategória: Elmélkedések

Evangélium Szent Máté Könyvéből (Mt 5,1-12a)
Abban az időben: Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben!”


Ma, Mindenszentek napján azokat ünnepeljük, akiket szentként és boldogként tisztel Egyházunk, akik hitünk szerint eljutottak az üdvösségre, az örök életre. Ez az ünnep figyelmeztet bennünket is, hogy mindannyian meghívást kaptunk, hogy szentek legyünk, miként a Mennyei Atyánk is szent. Szentté válni, azt jelenti, hogy megvalósítjuk, Isten tervét az emberről. Isten bízik bennünk, tudja kik vagyunk, a belénk ültet mag kihajt, és termést hozhat. Bízik bennünk, s mindannyiunk számára megadja mindazt, ami a szentté válásunkhoz szükséges. Egyedül Isten a Szent, aki szentségét megosztja velünk, szeretné, hogy növekedjünk a kegyelemben, hogy megszülethessen az új ember. És kérjük a szenteket, akiket külön kiemel a naptár, és mindazokat is akik névtelenül a mennyben vannak, hogy segítsenek Bennünket a hitünkben növekedni! Az életünkben legyen jelen az Úr, hogy ő vezessen Bennünket Istenhez!

Urunk, Jézus Krisztus! Erősítsd bennünk a mennyország utáni vágyat! Földi életünket úgy kell élnünk, hogy teljesítjük kötelességeinket ebben a világban és igyekszünk szebbé tenni a teremtett világot, jobbá tenni embertársaink életét. Bár ez a világ csak ideiglenes otthonunk, hiszen a mennyei Atya mindannyiunkat az örök életre hív. Hisszük, hogy akiket Egyházunkban szentként és boldogként tisztelünk, eljutottak a mennyországba, amely az ő legfőbb vágyuk volt. Segíts minket, hogy közbenjárásukra és példájukat követve mi is eljussunk az üdvösségre!