ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP

Kategória: Elmélkedések

Isten meghallgatja azokat, akik őt állhatatosan kérik .

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből     Lk 18, 1-8
Isten meghallgatja azokat, akik őt állhatatosan kérik.   Abban az időben:
Példabeszédet mondott Jézus arról, hogy szüntelenül kell imádkozni és nem szabad belefáradni.
Így szólt: ,,Az egyik városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a városban egy özvegyasszony is. Ez elment hozzá, és kérte: »Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben.«
A bíró egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában: »Noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert a végén még nekem jön és megver.«''
Az Úr így szólt: ,,Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró. Vajon Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik.
Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?''


A kitartó és bizalomteljes imádságnak Isten nem tud ellenállni. Biztosan meghallgatja azt. De nekünk, magunknak is javunkra válik. Erősíti bennünk az Isten iránt való hűséget.
Mi nem vagyunk Istennek terhére, de ő látja, hogy a bizalom és a kitartás mennyire nevel bennünket. Jézus azt is látja, hogy Isten irgalma ellenére az emberekben mindig lesz közöny, egészen az ő eljöveteléig. A hit és a bizalom igénye Jézus részéről annál inkább indokolt.