Virágvasárnap

Kategória: Elmélkedések

Jézus keresztje előtt le kell borulnunk, és nem írni róla.

Hiszen Ő nem tartott előadásokat a szenvedés értelméről, nem okoskodott tudásával  mint a farizeusok, hanem magára vette bűneinket, és vállalta értünk a kereszthalált. Már megszoktuk, hogy Nagyböjtben beszélünk Jézus keresztjéről, de most álljunk meg egy kicsit, végezzünk el egy elmélkedős keresztúti ájtatosságot, engedjük, hogy Jézus szeretete megérintse a szívünket. Hiszen Ő annyira szeretett, hogy vállalta értem – értünk ezt a szörnyű testi és lelki szenvedést. Most rajtam a sor. Én hogyan válaszolok erre a szeretetre? Jézus nem kímélte önmagát. És én?