Don Bosco nevelési módszere

Kategória: Lelkiség

A Megelőző Nevelési Módszer

Miért megelőző? Vajon mit előz meg?

Megelőzi azt, hogy a gyerekek, illetve a fiatalok az élet kereszteződésein rossz utat válasszanak. Ez a módszer hisz abban, hogy miden fiatal lelkében van egy pont, amely nyitott a magasztosra, a jóra és a szépre. Hiszi, hogy minden fiatal képes növekedni és erre tud türelmesen várni. A nevelés művészete éppen abban áll, hogy megtaláljuk ezt a pontot vagy, Don Bosco szavaival: „még a legszerencsétlenebb fiatalban is van egy pont, amelyen keresztül a jó utat találhat. A nevelő első kötelessége ezt a pontot megkeresni és kihasználni a szívnek ezt az érzékeny húrját. Ennek a húrnak a megpendítése a szívélyesség művészete.”

 

 

A Megelőző Nevelési Módszer három alappillére a:

  • szeretet
  • ésszerűség
  • vallás

  

Szeretet 

Don Bosco szerint „a nevelés a szív dolga”. Minden ember, főleg a fiatalok, vágyakozik a szeretetre, és ha szeretve érzik magukat, szabadokká válnak és növekedni kezdenek, szárnyakat kapnak. Fontos tehát nemcsak szeretni a fiatalokat, érezniük is kell, hogy szeretve vannak. Ezért van a szalézi nevelői környezetben annyi vidámság, játék, zene, kirándulás, családiasság, közvetlenség… szeretet.

 

Ésszerűség

Don Bosco a szeretetet összeköti az ésszerűséggel. Az ésszerűség nélkül a szeretet gyengeséggé válhatna. Az ő szeretete igényes:  fegyelmet, tanulást, munkát követelt. Célja az volt, hogy a fiatal saját meggyőződéséből válassza a jót akkor is, amikor a nevelő nincs jelen.

 

Vallás

Don Bosco saját életével mutatta meg a fiataloknak, hogy Isten a szeretet, és hogy a mindennapi életben átélt hit nemhogy elvesz tőlük valamit, de igazán boldoggá teszi őket. Ezért a gyónás találkozás Jézus megbocsátó szeretetével, a szentmise és az áldozás pedig megerősítő találkozás a feltámadt Jézussal. Don Bosco gyakran mondta, hogy a gyakori szentáldozás és a Szűzanya tisztelete nevelői módszerének oszlopai. 

 

Az így nevelt fiatal megállja a helyét az életben mint becsületes ember és mint Isten szeretetéről tanúságot tevő keresztény.