Vasárnapi gondolatok

Kategória: Lelkiség

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 18,9-14)

Abban az időben: Az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta: „Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: »Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, és tizedet adok mindenből, amim van.« A vámos pedig távolabb állt meg, és a szemét sem merte az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: »Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek.« Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, amaz viszont nem. Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják.”

 

A vámos példáján keresztül, Jézus, ma arra hív minket, hogy hagyjuk magunkat átölelni Isten irgalmától és ne mások lelkiismeretét vizsgáljuk, hanem a saját magunkét. Ez az igazi kihívás! Könnyű másokról ítélkezni, sokkal nehezebb őszintén önmagunkba nézni, a szívünkbe tekinteni, de ha összeszedjük, hozzá a bátorságunkat, beismerhetjük Szent Pállal együtt, hogy mi sem a jót tesszük, amit akarunk, hanem a rosszat, amit nem akarunk (Rm7,19). Ez az első lépés ahhoz, hogy Isten meggyógyíthassa sebeinket és visszatérhessünk a Vele való egységbe, kommunióba.

A vámos nem vesztegette idejét arra, hogy önmagát dicsérje, hogy saját eredményeivel próbálja Istennek bizonyítani, hogy ő mennyire jó, hanem egyszerű meghagyta Istennek azt, ami csak az övé: az ítélkezés jogát, a szívek megítélését. Ezzel egyidejűleg, rábízta magát az Ő irgalmára végtelenül egyszerű és őszinte imájával: „Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek.”

„Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, amaz viszont nem.”

Jézus szava az igazból bűnöst, a bűnösből igazat tesz. Az ítélet az emberi gondolkodásmóddal éppen ellentétes: aki Istentől távol érezte magát, most megváltott, aki Istenhez közel hitte magát most megalázott és látjuk, valójában milyen távol is van tőle. Ez a hír botrányos lehet a ’vallásos’ embereknek, de örömhír, Evangélium mindenkinek, aki beismeri saját gyengeségét és azt, hogy legalább annyira szüksége van Isten irgalmára, mint a levegőre. 

 

…és én hol tartok? Hagyom, hogy Isten irgalma átöleljen? Képes vagyok arra, hogy őszintén önmagamba nézzek? És arra, hogy őszintén Istenre bízzam gyengeségeim?

Imádkozzunk ma azért, hogy mint a vámos, mi is meg tudjunk nyílni Isten végtelen irgalmának és szeretetének befogadására.