Évközi 24. vasárnap

Kategória: Elmélkedések

Evangélium Szent Márk könyvéből
27Ezután Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáreájának a környékére. Útközben megkérdezte tanítványait: „Kinek tartanak engem az emberek?” 28Azok így válaszoltak: „Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának.” 29Erre megkérdezte tőlük: „Hát ti mit mondotok, ki vagyok?” Péter válaszolt: „A Messiás vagy.” 30A lelkükre kötötte, hogy ne szóljanak róla senkinek.
31Ezután arról beszélt nekik, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, a főpapok és az írástudók elvetik, megölik, de harmadnapra feltámad. 32Ezt egészen nyíltan megmondta. Erre Péter félrevonta, és szemrehányást tett neki. 33De ő hátrafordult, ránézett tanítványaira, s így korholta Pétert: „Távozz tőlem sátán, mert nem az Isten dolgaival törődsz, hanem az emberekével.”
34Összehívta a népet és tanítványait, s így szólt hozzájuk: „Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. 35Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti. Aki elveszíti értem és az evangéliumért, az megmenti életét. (Mk 8,27-35)


Már az apostolok korában, és ma is, a legellentmondásosabb hangokat és ítéleteket halljuk Jézusról: vannak olyanok, akik bölcs embernek, nagyvonalú moralistának, a történelem főszereplőjének tartják, és vannak olyanok is, akik rágalmazzák őt, azok, akik utálják őt.
De az egyetlen Jézus valódi azonossága, amit Péter hirdetett: "Te vagy a Krisztus!". Ha a keresztény hitet csak emberi horizontra csökkentjük, bár nemes dolgokról szólunk, ugyanakkor tévedünk: Krisztus azért jött, hogy örök üdvösséget, természetfeletti reményt adjon, és nem azért, hogy doktrínát hozzon létre, hogy az emberi együttélést jobban elviseljük, még akkor is, ha Őt az egész világ érdekli. Mindenkiért meghalt, mindenkit megváltott, azt szeretné, hogy mindenki eljusson az örök boldogságra!
 Nem elég, hogy felismerjük Jézust, mint Isten Fiat: imitálni kell őt abban, amit tett. A kereszt szeretetében, amely nem a vég, hanem a megváltás eléréséhez szükséges eszköz. Ha Jézussal akarunk lenni, nem kerülhetjük el a keresztet, mert csak ezen keresztül veszítjük el életünket, de újra megtaláljuk az örökkévalóságban, részt véve Krisztus feltámadásában.

És Te, készen állsz rá?

Mindenható Atyánk! Szent Fiadat sem kímélted meg a szenvedéstől és a kereszttől. Add kegyelmedet, hogy keresztjeink türelmes viselésével biztosítsuk a magunk és mások örök üdvösségét! Krisztus, a mi Urunk által.