ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP

Kategória: Elmélkedések

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből         Jn 6, 60-69

Tanítványai közül, akik ezeket hallották, többen azt mondták: „Kemény beszéd. Ki hallgatja?” Jézus tudta, hogy tanítványai méltatlankodtak miatta, azért így szólt hozzájuk: „Botránkoztok rajta? Hát ha majd azt látjátok, hogy az Emberfia fölmegy oda, ahol azelőtt volt! A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Hozzátok intézett szavaim lélek és élet, de vannak közöttetek, akik nem hisznek.” Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, kik nem hisznek, és ki fogja elárulni. Aztán így folytatta: „Azért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha az Atya meg nem adja neki.”
Ettől kezdve tanítványai közül sokan visszahúzódtak, s többé nem jártak vele. Jézus azért a tizenkettőhöz fordult: „Ti is el akartok menni?” Simon Péter felelt neki: „Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás. Mi hittünk és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.”

Jézus önmagát adja az Oltáriszentségben: az emberek ezt „kemény beszéd” - nek tartják.
Jézus tanítását csak hittel fogadhatjuk el. Ez teljes értelmi meghódolást kíván tőlünk.
Péterrel valljuk: „Uram, az örök élet igéi nálad vannak!”.

 Jézus önmagát adja az Oltáriszentségben: az emberek ezt „kemény beszéd” - nek tartják.
Jézus tanítását csak hittel fogadhatjuk el. Ez teljes értelmi meghódolást kíván tőlünk.
Péterrel valljuk: „Uram, az örök élet igéi nálad vannak!”.