Vasárnapi gondolatok

Kategória: Elmélkedések

EVANGÉLIUM
Mk 16,15-20

Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak.” Az Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik, felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján. Ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt munkálkodott velük, és az igehirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket.

Urunk mennybemenetelét ünnepeljük ma. És ez valóban egy ünnep! Hiszen Jézus, nem azért ment fel a mennybe, hogy magára hagyjon bennünket embereket, akikért meghalt a kereszten, majd legyőzve a halált, feltámadt a halálból. Sőt, épp ellenkezőleg! Ő reménységgel tölt el bennünket, hogy majd egyszer mi is követhetjük őt a mennybe, hisz „aki hisz, az üdvözül.”
De a mai napon más valakit is ünnepel a szalézi család. Talán véletlen egybeesés, de épp egy olyan személyt, aki egyetlen egy dolgot akart, a Paradicsomba jutni, és másokat is odavezetni. Ő Mazzarello Szent Mária Dominika, egy egyszerű és szeretetteljes élet, aki Don Boscoval együtt megalapította a Segítő Szűz Mária Leányait. Egy rövid kis visszaemlékezés róla:
„Annak ellenére, hogy még nem volt sötét, két-három csillag feltűnt az égen. Miközben beszélgettünk, néztük őket. Egyszer csak Mária hirtelen megállt, s kezét felemelve rájuk mutatott, majd így kiáltott fel: „Milyen gyönyörűek és hogyan csillognak az égen. De mi arra lettünk meghívva, hogy még magasabbra törjünk és még fényesebben ragyogjunk fel az égbe, közel a Szűzanyához!” Ezt a pillanatot sohasem felejtettük el”
Isten téged is személy szerint hív, hogy szent legyél és kövesd őt a Paradicsomba!