A szent háromnap – Húsvéti Triduum

Kategória: Elmélkedések

A húsvéti szent háromnap – Nagycsütörtök, Nagypéntek és Nagyszombat – nemcsak sok igazságra emlékeztet bennünket, hanem sok mindenre meg is tanít. Nagycsütörtökön az Oltáriszentség alapítására emlékezünk. Az Eucharisztiában Jézus Testét és Vérét ajándékozza nekünk, amely – ha méltóképpen vesszük magunkhoz – örök életet biztosít számunkra. Jézus emellett az alázat és a felebaráti szeretet példáját is elénk állítja, amely a harmonikus és békés élethez szükséges mind a családban, mind a közösségben és a társadalomban. A nagypénteki evangélium részletesen írja le Jézus igazságtalan elítélését, a Magára vett kegyetlen szenvedést, és a keresztrefeszítés megaláztatását. De Jézus élete nem fejeződik be a halálával és a temetésével. Nagyszombathoz érkezvén a Szűzanyával várakozzunk elmélyült csendben az Úr feltámadására! Örvendezzünk az Úr szenvedésének kimenetelén – az Ő felmagasztalásán és a mi megváltásunkon!