Nagyböjt IV. vasárnapja

Kategória: Elmélkedések

Evangélium Szent János apostol könyvéből (Jn 3, 14-21)

„Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, 15hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. 16Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. 17Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak. 18Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, aki azonban nem hisz, már ítéletet vont magára, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiában. 19Ez az ítélet: a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak.20Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, s nem megy a világosságra, nehogy kiderüljenek a tettei. 21Aki ellenben az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket az Istenben vitt végbe.”
Isten, úgy szerette a világot, hogy Egyszülött Fiát adta érte.
Isten szerette, egy múlt, amely a mában virágzik. Sok dolgot foglal magába ez a szeretet: a Biblia története is azzal kezdődik, hogy szeretve vagyunk, és azzal fejeződik be, hogy szeretni fogunk. Ezt kell ismételnünk minden egyes alkalommal a nehézségekben, a reménytelennek tűnő helyzetekben. Mi nem azért vagyunk keresztények, mert szeretjük Istent, hanem azért, mert Ő előbb szeretett minket.
Mi a szeretet? Az életünk oxigénje.
Isten szeretetének szépsége nem más, mint, amit Jézus mutatott meg nekünk, amit nekünk ajándékozott..
Isten a Fiát adta. Az Evangéliumban a szeretni szót, mindig egy másik igével helyettesítik, az adni igével.
„ … s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amint engem szerettél”
Az Atya úgy szeret engem, mint ahogy Jézust is szerette, ugyanazzal az intenzitással, szenvedéllyel, bizalommal, örömmel. Mindenki Isten szeretett gyermeke. Jézus az Atyától jött és arra kér minket, hogy zárjuk ki a félelmet a mindennapjainkból. A szeretet sosem kelt félelmet. Isten nem csak az embert, hanem az egész világot szereti - mondja Jézus - a Földet, az állatokat, a növényeket, az egész teremtést.
Isten nem azért küldte Fiát, hogy elítélje a világot, hanem azért, hogy megváltsa azt.
Isten nagyon szeret: így mi is, ahogy Ő, amikor szeretünk, az élet növeli bennünk az erőt és a szeretetet. Minden egyes szeretet-, kedvesség-, baráti gesztusom magába foglalja az Isten erejét és kinyit egy ablakot a végtelenre.
Isten nagyon szeretett, és mi mint, Ő nem arra törekszünk, hogy megváltsuk a világot, mert Ő azt már megtette, de arra, hogy szeressük, nem azért, hogy megtérítsük az embereket, mert azt teszi Ő, hanem hogy szeressük Őket. Ha nincs szeretet, akkor nincs meg az a híd sem, ami összeköti a földet az éggel.