NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA

Kategória: Elmélkedések

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből   Jn 2,13-25

A zsidók húsvétjának közeledtével Jézus fölment Jeruzsálembe. 14A templomban kalmárokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott telepedtek le. 15Kötélből ostort font, és mind kiűzte őket a templomból, juhaikkal és ökreikkel együtt, a pénzváltók pénzét szétszórta, asztalaikat felforgatta, 16a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!” 17Tanítványainak eszükbe jutott az Írás szava: „Emészt a házadért való buzgalom.” 18A zsidók azonban szót emeltek, ezekkel a szavakkal fordultak hozzá: „Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezt mered tenni?” 19Jézus azt válaszolta: „Bontsátok le ezt a templomot, és harmadnapra fölépítem.” 20A zsidók ellene vetették: „Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, s te három nap alatt újjáépítenéd?” 21De ő saját teste templomáról beszélt. 22Amikor föltámadt a halálból, tanítványai visszaemlékeztek ezekre a szavakra, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak. 23Akkor, amikor húsvét ünnepe alkalmával Jézus Jeruzsálemben tartózkodott, sokan hittek benne, mert látták a csodákat, 24amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, 25s nem szorult rá, hogy bárki is felvilágosítsa az emberről. Tudta, mi lakik az emberben.

Istenünk, Atyánk a templomban vár bennünket. Tanít, táplál,megbocsát. Isten ellen vétkezik, aki megszentségteleníti a templomot. Krisztus nem engedte meg, hogy a alkudozás és az üzletelés hangja háttérbe szorítsa az imádságot. MINDIG ILLŐ MÓDON VISELKEDJÜNK A TEMPLOMBAN !!!
Jézus isteni küldetésének legfőbb bizonyítéka, hogy harmadnapra feltámadt!