Vasárnapi gondolatok

Kategória: Elmélkedések

EVANGÉLIUM
Mk 1,14-20
Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”
Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: „Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket.” Azok rögtön otthagyták a hálóikat, és nyomába szegődtek. Mikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálókat javították a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt.

„Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”
Ez az üzenet most és nekünk szól! Most van itt az idő, most kell megtérnünk, most kell hinnünk. A mai rohanó világunkban sokszor belefelejtkezünk a tanulásba, a munkánkba, a mindennapi elfoglaltságainkba, és megfeledkezünk arról, ami valóban és igazán fontos. A mennyek országa. Minden egyes nap egyre közelebb kerülünk hozzá, és mi elfelejtünk rá felkészülni.
Amikor Jézus meghívja a tanítványokat, nem először találkozik velük. A tanítványok már találkoztak Vele, már látták, hogy hol lakik. De mégsem maradtak Vele, visszatértek munkájukhoz, a halászathoz. De Jézus nem aggódik, nem sürgeti őket. Hagyja, hogy érlelődjön bennük a gondolat. Időt ad nekik, hogy amikor majd ténylegesen ott lesz, és hívja őket, akkor ők szó nélkül, rögtön kövessék Őt. Te hol tartasz? Vele járod már életed minden napját? Gondolsz Rá néha vagy csak vasárnap?
Meg kell tanulnunk életünk minden pillanatát Vele tölteni. Hagynunk kell, hogy Ő vezesse az életünket. El kell tudnunk engedni a saját kicsiny kis terveinket, vágyainkat, álmainkat valami sokkal jobbért, amit Ő készít nekünk. De mindenek előtt meg kell tanulnunk nem aggódni a múlt miatt, nem félni a jövőtől, és örülni a mának, hiszen minden egyes nappal közelebb kerül hozzánk Isten országa.