KARÁCSONY – JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE!

Kategória: Elmélkedések

EVANGÉLIUM Szent Lukács Könyvéből    Lk 2,1-14 

Azokban a napokban Augustus császár elrendelte, hogy írják össze a földkerekség lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíria kormányzója Kirinusz volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják.  Galilea Názáret nevű városából, József is fölment Dávid városába, a
júdeai Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével, Máriával, aki gyermeket várt.  Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét.   Világra hozta, elsőszülött fiát, pólyába takarta, és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.  A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az éjszakában. Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala, és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megrémültek.Az angyal így szólt hozzájuk:
,,Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek.
 Ma megszületett a Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez lesz nektek a jel:
Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve.''
Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül. Istent dicsőítve ezt zengték:
Dicsőség a magasságban Istennek,
és békesség a földön a jóakaratú embereknek!

Milyen csoda, hogy a  Teremtő, is a teremtmények között: Isten Fia a mi világunkba születik, és ettől kezdve már Ő is ide tartozik. Ezért zengjük a zsolozsma himnuszában: „Az égi kórus ünnepel, dicséri Isten víg dala, a pásztorok közt megjelent a nagy Mindenség PÁSZTORA.”