Ádvent első vasárnapja

Kategória: Elmélkedések

EVANGÉLIUM Mk 13, 33-37
Abban az időben Jézus így tanított:
Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát; a kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon.
Legyetek hát éberek! Mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura: lehet, hogy este, vagy éjfélkor; kakasszóra, vagy reggel. Ne találjon alva benneteket, ha váratlanul megérkezik!
Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: Virrasszatok!

A mai vasárnappal elkezdődött a várva várt ádventi időszak, de vajon tudjuk mit is jelent ez?
“Az advent a várakozás, a megtérés és a reménység időszaka – emlékeztetnek minket az Egyház dokumentumai- várakozás és emlékezés az Úr első, alázatos eljövetelére; utolsó és dicsőséges eljövetelének várása és hívása; megtérés, amire gyakran felszólít ennek az időszaknak a liturgiája a próféták szavai és főként Keresztelő Szent János szavai által: „Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa” (Mt 3,2); örömteli reménység, hogy a Krisztus által már végbevitt üdvösség (Róm 8,24-25) és a világban már jelenlévő kegyelmi valóságok elérik az érettséget és a teljességet, s így az ígéret tulajdonná válik, a hit látássá, és „hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van” (Jn 3,2).”

A mai Evangélium központi üzente a tevékeny virrasztás, erre hív minket Jézus amikor háromszor is megismétli: Virrasszatok! Legyetek éberek!
Mi vagyunk azok a szolgák akikre az Úr mindenét bízta és amikor visszatér szeretne munkában találni minket. Éreznünk kell a felelősség nagyságát amely ebben a küldetésben van, hiszen a ház amelyet az idegenbe induló ember a szolgáira bíz maga Isten országa. A mi feladunk az hogy ezt őrizzük és építsünk, hogy tanulságot tegyünk arról hogy már most itt van közöttünk. 
Ez az három hét amely előttünk áll nagy lehetőség arra is, hogy újra felfedezzük Isten Igéjének szépségét és gazdagságát! A Szentírás olvasásával, elmélkedésével elérhetjük, hogy ne csak a lakásunk, hanem a szívünk is díszbe öltözzön, így tudjuk majd Karácsonykor méltóképpen fogadni a kis Jézust.