Vasárnapi gondolatok

Kategória: Elmélkedések

Evangélium Szent Máté könyvéből (Mt 22,15-21)
Ekkor a farizeusok elmentek és kitervelték, hogy hogyan csalják őt tőrbe szóval. Odaküldték hozzá tanítványaikat a Heródes-pártiakkal és azt mondták neki: »Mester! Tudjuk, hogy igazmondó vagy és az Isten útját az igazság szerint tanítod, nem törődsz senkivel, mert nem nézed az emberek személyét. Mondd meg tehát nekünk, mit gondolsz: Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem?« Jézus azonban felismerte gonoszságukat és így szólt: »Miért kísértetek engem, ti képmutatók! Mutassátok meg nekem az adópénzt!« Azok odahoztak neki egy dénárt. Ekkor megkérdezte tőlük: »Kié ez a kép és a felirat?« Azt felelték neki: »A császáré.« Erre azt mondta nekik: »Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené.«


Jézus felismeri a kelepcét, a kérdezők álnok szándékát és könnyedén tér ki a csapdahelyzetből: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré – az Istennek pedig, ami az Istené!” (Mt 22,21). Jézus nem bátorítja azokat a zsidó csoportokat, amelyek a római hatalom ellen lázítottak abban az időben, ugyanakkor nem nyugszik bele jámbor módon az idegen hatalom elnyomásába, tehát egyáltalán nem tekinthető felelete megalkuvásnak vagy beletörődésnek.
Az evangéliumi párbeszédben szereplő pénzérmén a császár arcképe látható, s ez jelzi, hogy a pénz az ő tulajdonát képezi. A pénz tehát a császáré. Jó lenne, ha meglátnánk Jézus szavainak igazi értelmét és komolyan vennénk azt: Adjátok meg az Istennek pedig, ami az Istené!
De mi Istené? A Szentírás tanúsítja, hogy Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette. Szívébe adta a vágyat, hogy őt keressék és benne találják meg boldogságukat. Vajon hordozom-e arcomon Jézus arcát? Vajon odaadom-e magamat Istennek, akinek képét magamon viselem?
Jézusunk, add, hogy hozzád váljunk hasonlóvá. Bűneink olykor elhomályosítják isteni arcodat rajtunk. Tisztítsd meg szívünket és lelkünket, hogy tisztán tükrözhessük vissza arcodat. Segíts minket, hogy arcunkon hordozzuk Jézus arcát! Segíts, hogy egészen odaadjuk, felajánljuk magunkat neked! Adj nekünk bölcsességet, hogy felfogjuk Jézus szavainak értelmét, komolyan vegyük azt és megadjunk neked mindent, ami téged illet!