Vasárnapi gondolatok

Kategória: Elmélkedések

Evangélium
Lk 1,26-28

Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: "Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!"

Elmélkedés:

Mária minden élő anyja. Az Anya, akinek szűzi méhében kell fogannia a Szentlélek által minden Isten fiának. Mária az új teremtmény.
Mária, kegyelemmel teljes: a gondolatai kegyelemmel teljesek, az akarata kegyelemmel teljes, a vágyai kegyelemmel teljesek, a múltja kegyelemmel teljes, a jövője kegyelemmel teljes, a jelenje kegyelemmel teljes, az örökkévalósága kegyelemmel teljes.
„Az Úr veled van.” Az Úr vele van, még inkább, mint a jeruzsálemi templomban. Vele van, mert az isteni természet részesévé tette, jobban, mint bármely más teremtményt a múltban, a jelenben és a jövőben. Vele van, mert az Úr önmagába öltöztette, betakarta a fényének, igazságának, szeretetének, igazságosságának és szentségének köpenyével. Vele van, mert egészen az Övé. „Az Úr veled van.” azt jelenti, csak az Úr van veled. Egészen, teljes mivoltoddal az Istenedé, az Úré vagy. Ez a Szűzanya küldetése.
Az Úr kiválasztja a kis, tizenéves Máriát. Azt kéri tőle, hogy Isten ajtaja legyen a világban. A megtestesülés helyéül Názáretet választani megint csak rámutat számunkra az Isten logikájára, ami az egyszerűségen, az esszenciálison, a misztériumon, a prófécián, az igazságon magán és az előre nem láthatón alapszik.

Téged szemlélve, Mária, pártfogónk, az Isten misztériumát hirdetjük, amely a történelembe lépett, hogy megmentsen minket és építse a Szentlélekkel való közösséget ezen a máriás Magyarországon.
Mária, te vagy az isten jelenlétének alázatos jele a földön, a dicsőséges hirdetője, hogy csak a megtestesült Ige az igazság az ember számára.