Vasárnapi gondolatok

Kategória: Elmélkedések

ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből      Mt 21, 28-32

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: Erről mi a véleményetek?  Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így szólt hozzá: Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben! A fiú azt válaszolta: Nincs kedvem! – de később megbánta, és mégis kiment. Odament a másikhoz, és annak is szólt: Az így válaszolt: Szívesen, uram!, menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? Azt felelték: Az első. Erre Jézus így szólt hozzájuk. Bizony mondom nektek: A vámosok és az utcanők megelőznek benneteket Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki!Az evangélium erősíti az Isten iránt való bizalmunkat. Ő ugyanis jóakaratú, türelmes és megbocsátó irántunk. Elvárja azonban, hogy hozzá forduljunk, és legyünk készek a megtérésre. Ebben néha a kevésbé „buzgók” megelőzik az öntelt és elbizakodott „igazakat”.