PÜNKÖSDVASÁRNAP

Kategória: Elmélkedések

Evangélium:
(Jn 20, 19-23)

Mikor azon a napon, a hét első napján este lett, és a helyiség ajtaja, ahol a tanítványok összegyűltek, be volt zárva a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus, megállt középen, és azt mondta nekik: »Békesség nektek!« Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, amikor meglátták az Urat. Aztán újra szólt hozzájuk: »Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.« S miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így szólt hozzájuk: »Vegyétek a Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek; akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak.«

Elmélkedés:

Jézus mennybemenetele közben, egy pillantást vetett a sötétségbe burkolózó földre. Néhány apró halvány fény ragyogott csak Jeruzsálem felett.
- Uram, mik azok a picinyke fények? - kérdezte Jézus elé igyekezve Gábriel Arkangyal.
- Ők, az én anyám körül imádságra összegyűlt tanítványaim. Az a tervem, hogy amint az Égbe érek, elküldöm hozzájuk Szentlelkemet, hogy azok a pislákoló fények, örökké élő, lángoló tűzzé váljanak, mely minden nép szívét szeretetre lobbantja.
- És ha a terved, nem sikerül, mit fogsz tenni, Uram? - bátorkodott tovább kérdezni Gábriel Arkangyal.
Pillanatnyi csend után az Úr gyengéden így válaszolt:
- Nekem nincs más tervem....

(Bruno Ferrero: A terv in: Az élet mindened, amid van)

A végtelen éjben egy pislákoló fény vagy... de Isten tervének nélkülözhetetlen része!
Jézus nekünk adta a Szentlelket.... Mindent... Testét és Lelkét adta nekünk...
Nyitottak vagyunk-e Rá? Befogadjuk-e? Hagyjuk-e, hogy működjön bennünk és általunk?