ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

Kategória: Elmélkedések

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből  Jn 1,29-34
„Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!
Amikor János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt: ,,Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit! ő az, akiről én azt mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én sem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem őt Izraelben.''
János azután így folytatta tanúságtételét: ,,Láttam, hogy az égből, mint egy galamb, leszáll rá a Lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki küldött, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nekem: Akire látod, hogy rászáll a Lélek, és rajta marad, ő az, aki Lélekkel keresztel. Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!''


Szent János boldogan mutatott rá az Isten Bárányára, aki elveszi a világ bűneit.
Krisztus megadja a lehetőséget, hogy a bűn helyett a kegyelem uralkodjék életünkben.
Krisztus, mint áldozati bárányt feláldozta önmagát a világ bűneiért. Ez az áldozat jelenvalóvá válik a szentmisében. S arra indít minket, hogy bűnbánatot tartsunk és kegyelmével megújítsuk életünket.
Többet ér, ha alázattal Istenhez esedezünk, mint ha szavak özönét zúdítjuk a vétkesre. Ezek csak megsebzik a lelket, és semmi hasznára nincsenek.