Gyászjelentés

Kategória: 2013

 

2013. május 17-én, Pünkösd előtti pénteken, a Segítő Szűzanya Kilencedében, a Kistarcsai Kórházban (Budapest), az Úr magához hívta

 

JERIGA ANNA FMA nővért

 

Született Ekecs (Felvidék) 1922. június 8-án.

Fogadalmat tett Conegliano (Olaszország, Treviso) 1950. augusztus 5-én.

A Mazzarello Szent Mária Tartomány (Triveneto, Olaszország) tagja.

 

Anna nővér nagyon várta már a Vőlegényével való találkozást, és napi imájában, felajánlásaiban készült rá. Az Irgalmas Szeretet szemlélte, amikor érte jött.

Testvére pap volt, ő neki mondta el szíve titkát, hogy szerzetes nővér szeretne lenni, ő kísérte el 1946. július 29-én, Intézményünkbe, Mándokra. Anna nővér szívébe vésődött, amit útközben mondott: “Amikor az Istennek adja magát valaki, ne hátráljon meg” És Anna nővér mindvégig hűséges volt. Szülei, ezekkel a szavakkal adták beleegyezésüket: “Örömmel engedélyezzük, hogy lányunk belépjen a Segítő Szűz Mária Leányai Intézménybe, hogy Istennek szentelje magát. Kijelentjük, hogy semmi anyagi segítséget nem várunk tőle, és elfogadjuk az Isten akaratát”. Plébánosa így ajánlotta:“Élete mindig példamutató. Lelkiélete, és szülei vallásossága sejtetik, hogy szerzetesi hivatása van. Rendszeresen szentségekhez járult, társai előtt mindig jó példával járt elől. Lelkiatyjaként nagy örömmel ajánlom felvételre.”

A Posztulátust 1948. január 31-én kezdte meg Padovában. Fogadalomtétel után, Moglianoba (Velence) a szalézi atyák “Astori” Kollégiumába került, varrónőként a ruhák rendben tartása volt a feladata. 1955-ben Velencébe a “Maria Ausiliatrice” házban, árvagyerekek asszisztense lett, varrónői és sekrestyési teendőkkel.1972-től 1978-ig, Coneglianoban, a “Madre Clelia” házban továbbra is varrónő és sekrestyés, ám ebben az időszakban többször is hossszabb időre hazatért, hogy idős, beteg szüleit segítse. Egy évet Triesztben a “Maria Ausiliatrice” ház gazdasági  teendőivel foglalkozott, majd 3 évig Pordenonéban a Don Bosco Kollégium igazgatónője volt. 1982-től 1990-ig Vigo di Cadore-ban házfőnökhelyettes nővér, az Oratórium vezetője és varrónő.

A rendszerváltáskor, 1990-ben, amikor a szerzetes rendek újraszerveződhettek, az elöljárónők azt kérték Anna nővértől, hogy térjen vissza Magyarországra. Július 24-én Pesthidegkúton (Budapesten) indulhatott el az első nővér közösség. Két éven át, házfőnökhelyettes volt. 1992-ben a Mogyoródon nyíló új házba került, s 20 éven át ebben a házban házfőnökhelyettesi és a gazdasági ügyekkel foglalkozott. Nagyon értékes segítséget adott a házfőnöknőnek, 2007-ig Italia De Feletti nővérnek, majd Marjetta Zanjkovic és végül Carolina Costabile nővérnek.

Nagyon szerette a Trivenetói Tartományt, ahol nővéri életét kezdte, és egészen a komunizmus végéig élt, de örömmel tért vissza Magyarországra is, annak ellenére, hogy szülőfaluja ma Szlovákiában van. Anna nővér szíve mindig is magyar volt.

Fontos volt számára a közössége, és hálás szívvel gondolt az elöljárókra. Közössége nagyra becsülte a sok apró figyelmességéért, szolgálatkészégéért. A magyar házak történetének élő emlékkönyve volt, különösen a mogyoródié, ahol élete utolsó 20 évét élte.

Közösségével együtt várta, hogy május 25-én megérkezzen Don Bosco ereklyéje, de a Jegyese  megajándékozta, hogy a szerzetes rend alapítójával, már hamarabb találkozhatott a Mennyország dicsőséges “szalézi virágos kertjében”.

Anna nővér, köszönjük jóságos figyelmedet, a derűs, diszkrét, de mindig figyelmes jelenlétedet, a barátságos mosolyodat. Járj közben értünk az Úr Jézusnál, hogy küldjön hivatásokat, különösen a szerett magyar földre.

 

Mogyoródon, 2013. május 22-én, a délelőtt 9 órakor kezdődő szentmisében

imádkozunk lelkiüdvéért és búcsúzunk tőle.

 

Ezt követően 11 órakor, a Szalézi Bölcsőben,Péliföldszentkereszten helyezzük nyugalomra.

 

 

Szeretettel búcsúznak :

Rokonai, a Tartományfőnöknő,

a Mogyoródi  Közösség, a

Magyarországon élő

és a Mazzarello Szent Mária

Tartomány nővérei

 

 

A virágra szánt adományaikat a Mogyoródi Templomtető felújítására kérjük felajánlani!